Αίτηση Εγγραφής Μέλους - Ο.Φ.Κ.Α.Θ

Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες πληρωμής που θα εμφανιστούν αμέσως μετά την υποβολή της φόρμας