Ανακοίνωση: Βρέθηκε ο Αγνοούμενος στην Χαλκιδική !

2021-02-08

Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε πριν λίγο ο ηλικιωμένος από την Στρατονίκη Χαλκιδικής και είναι καλά στην υγεία του !

Βρέθηκε σε παλιό χοιροστάσιο από την Ελληνική Αστυνομία καθώς είχε περάσει το βράδυ του εκεί. 

Θέλουμε να ευχαριστούμε όλες τις βάσεις ετοιμότητας Χαλκιδικής για την συνεργασία !