Εγγραφές & ανανεώσεις 2023

2023-02-21

Οι ανανεώσεις παλιών μελών θα λήξουν αυστηρά τέλος Φεβρουάριου (28/2/2023) γιατί πρέπει μέχρι τις 10 Μαρτίου να καταθέσουμε την λίστα στην Γ.Γ.Π.Π. Όσοι δεν μας έχετε ειδοποίηση για τις προθέσεις σας ώστε να θέλετε να συνεχίσετε (έστω και τηλεφωνικά).....δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας εντάξουμε στις δράσεις για νέα χρονιά και θα βγείτε από τις κλειστές ομάδες. Καλούνται οι υπεύθυνοι των βάσεων ετοιμότητας να μεριμνήσουν σχετικά. Σας θέλουμε όλους και φέτος κοντά μας, γιατί "Σε αυτόν τον αγώνα, ΚΑΝΕΙΣ δεν περισσεύει".